Saknade CashPoints Avis

När får jag mina CashPoints?

CashPoints förs över till ditt konto upp till 8 veckor efter den sista dagen av hyresperioden.

Varför saknas det CashPoints?

Saknade CashPoints beror ofta på att Reward-numret inte lades till under boknings- eller betalningsprocessen. Det kan även bero på att CashPoints ännu är i processen att föras över.

Jag saknar fortfarande CashPoints

Glömde du att lägga till ditt Reward-nummer vid bokningen? Du kan efterregistrera CashPoints för hyresperioder upp till 6 månader efter återkomsten av din hyresperiod.

Om du tror att det skett ett misstag kontaktar du samarbetspartnern omedelbart.