Saknade CashPoints Norwegian Holidays

När får jag mina CashPoints?

CashPoints förs över till ditt konto inom 14 dagar efter att resan har genomförts.

Varför saknas det CashPoints?

Saknade CashPoints beror ofta på att Reward-numret inte lades till under boknings- eller betalningsprocessen. Det kan även bero på att CashPoints ännu är i processen att föras över.

Jag saknar fortfarande CashPoints

Du tjänar CashPoints på flygbiljettens nettopris, exkl skatter och avgifter. CashPoints beräknas på hotelletbokningens bruttopris. CashPointsintjäningen på paketresan fördelas mellan antal registrerade Rewardmedlemmar i bokningen. Personer som inte är Rewardmedlemmar vid bokningstillfället tilldelas inte CashPoints. 

Var medveten om att den här samarbetspartnern inte stöder efterregistrering av CashPoints. Du tjänar bara CashPoints om ditt Reward-nummer angavs vid bokningstillfället.

Om du tror att det skett ett misstag kontaktar du samarbetspartnern omedelbart.