Arrow

Saknade CashPoints Norwegian Holidays

När får jag mina CashPoints?

CashPoints förs över till ditt konto inom 3 dagar efter att resan har betalats.

Varför saknas det CashPoints?

Det är huvudresenären som får CashPoints för hela resans totala pris. Saknade CashPoints beror ofta på att Reward-numret inte lades till under boknings- eller betalningsprocessen. Det kan även bero på att CashPoints ännu är i processen att föras över.

Jag saknar fortfarande CashPoints

Var medveten om att den här samarbetspartnern inte stöder efterregistrering av CashPoints. Du tjänar bara CashPoints om ditt Reward-nummer angavs vid bokningstillfället.

Om du tror att det skett ett misstag kontaktar du samarbetspartnern omedelbart.