Saknade CashPoints Reward eShop

När får jag mina CashPoints?

Det kan ta upp till 90 dagar innan CashPoints-transaktionerna visas på din kontoöversikt.

Varför saknas det CashPoints?

Saknade CashPoints beror ofta på att Reward-numret inte lades till under boknings- eller betalningsprocessen. Det kan även bero på att CashPoints ännu är i processen att föras över.

Jag saknar fortfarande CashPoints

Om det gått mer än 90 dagar sedan inköp och transaktionen ännu inte visas i transaktionslistan kan du kontakta Reward eShop Kundservice.