Saknade CashPoints Surveys For CashPoints

När får jag mina CashPoints?

Dina CashPoints kommer att krediteras till ditt konto upp till 28 dagar efter att undersökningssvaren skickats in.

Varför saknas det CashPoints?

Det kan bero på att CashPoints ännu är i processen att föras över.

Jag saknar fortfarande CashPoints

Om du tror att det skett ett misstag kontaktar du samarbetspartnern omedelbart.