Villkor för Familjekonto

Familjekonto är en funktion som tillhandahålls medlemmar som vill samla in CashPoints intjänade av familjemedlemmar på ett och samma konto. Då blir det enklare att använda familjens CashPoints när du bokar biljetter på Norwegian.se.

Läs noggrant igenom följande villkor innan du öppnar ett Familjekonto. Genom att öppna och/eller ingå ett Familjekonto bekräftar och godkänner du dessa villkor.

Villkoren för Familjekonto är ett tillägg till de befintliga villkoren för Norwegian Reward samt Norwegian Air Shuttles sekretesspolicy som alla medlemmar accepterar genom att ansluta sig till programmet. Genom att öppna ett Familjekonto eller acceptera att ingå i ett Familjekonto accepterar medlemmen villkoren för Norwegian Reward, Norwegian Air Shuttles sekretesspolicy och villkoren för ett Familjekonto.

Dessa villkor styr ditt deltagande i Norwegian Reward-programmet i alla avseenden och de beslut som tas av Norwegian Air Shuttle, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden.

 

1. Allmänna villkor

Alla intjänade CashPoints överförs från medlemmen till Familjekontot genom öppnandet av ett Familjekonto eller genom att acceptera en inbjudan att ingå i ett Familjekonto.

CashPoints som tjänats in av medlemmen samtidigt som denne varit med i ett Familjekonto överförs till Familjekontot. All överföring av CashPoints från medlemmens individuella konto till ett Familjekonto kan inte återbetalas och är oåterkalleligt.

Genom att ingå i eller öppna ett Familjekonto accepterar medlemmen att vara en del av Familjekontot i minst tre (3) månader. En medlem kan endast ingå i ett (1) Familjekonto. Med hänvisning till Norwegian Rewards villkor är medlemskapet i Norwegian Reward personligt och beviljas endast en person per medlemsnummer och endast fysiska personer kan bli medlemmar. En person får inte ha mer än en medlemsprofil.

Alla medlemmar i ett Familjekonto kan lösa in CashPoints men endast den ansvarige för Familjekontot kan ta bort medlemmars inlösenåtkomst på norwegianreward.se.

Medlemmens Rewards och registrerade flygresor påverkas inte när denne ingår i ett Familjekonto. Medlemmen kommer att behålla de registrerade flygresorna och intjänade Rewards som personliga förmåner.
Ett Familjekonto kan bestå av upp till sju Norwegian Reward-medlemmar, där minst en (1) vuxen är arton (18) år eller äldre.

Det måste finnas minst två (2) individer i ett Familjekonto.

Medlemmar kan endast använda Familjekonto för personliga ändamål och inte för affärs- eller kommersiell verksamhet eller annan användning.

 

2. Att öppna ett Familjekonto

2.1. Ansvarig för familjekontot - Kapten

Den medlem som öppnar ett Familjekonto registreras automatiskt som ansvarig för det Familjekontot ("Kapten").
Kaptenen:

  • Kan styra Familjekontot, både vad gäller inlösen av CashPoints från Familjekontot och att bevilja/återkalla andra medlemmars rättigheter att lösa in CashPoints från Familjekontot.
  • Kan lösa in CashPoints från Familjekontot utan tillstånd från andra familjemedlemmar.
  • Kan när som helst ta bort en medlem från Familjekontot och alla CashPoints förblir i Familjekontot.
  • Behåller registrerade flygresor och beviljade Rewards som en personlig förmån.
  • Kommer endast ha tillgång till transaktionsuppgifter från sin egen medlemsprofil och inte för andra medlemmar i Familjekontot.

Om Kapten vill lämna Familjekontot eller avsluta sitt medlemskap i Norwegian Reward, måste en annan medlem i Familjekontot utses som Kapten. När rollen som Kapten avslutas förblir befintliga CashPoints i Familjekontot och kan inte överföras till ett personligt konto.

2.2. Medlem i ett Familjekonto

Medlemmar som accepterar en inbjudan att ingå i ett Familjekonto anses vara medlemmar i Familjekontot. Genom att acceptera en inbjudan att ingå i ett Familjekonto accepterar medlemmen följande:

  • Alla CashPoints på medlemmens konto överförs till Familjekontot.
  • Rättigheter att lösa in CashPoints från Familjekontot beviljas av Kaptenen. Om Kaptenen inte beviljar denna rättighet har medlemmen i Familjekontot inte inlösenrättigheter för CashPoints.
  • Om medlemmen lämnar ett Familjekonto eller om Kaptenen tar bort denne från Familjekontot, förblir dennes CashPoints i Familjekonto. CashPoints kommer inte att överföras tillbaka till medlemmens personliga konto.
  • Medlemmen behåller registrerade flygresor och beviljade Rewards som en personlig förmån.
  • Medlemmen kommer endast ha tillgång till transaktionsuppgifter från sin egen medlemsprofil och inte för andra medlemmar i Familjekontot.

2.3. Hur du öppnar ett Familjekonto

För att öppna ett Familjekonto måste du vara arton (18) år eller äldre. Genom att öppna ett Familjekonto, anses du vara Kapten. Kaptenen kan bjuda in upp till sex andra medlemmar till Familjekontot. En Norwegian Reward-medlem som är inbjuden till Familjekontot måste acceptera inbjudan genom att logga in på hans eller hennes Norwegian Reward-konto, slutföra den elektroniska registreringen och uppge alla nödvändiga uppgifter. Om Kaptenen bjuder in en Norwegian Reward-medlem som är under tretton (13) år att ingå i ett Familjekonto, måste barnets förälder eller vårdnadshavare logga in på barnets Norwegian Reward-konto för att acceptera på barnets vägnar.

Så snart en (1) Norwegian Reward-medlem accepterar inbjudan från Kaptenen att ingå i Familjekontot och det minsta antalet medlemmar i Familjekontot har uppfyllts, har Familjekontot officiellt skapats.

3. Andra Norwegian Reward-erbjudanden

Ditt berättigande för Norwegian Reward-bonusar, såsom Rewards eller erbjudanden, baseras uteslutande på dina egna handlingar. Med detta menar vi ditt resande, användning av Norwegian Rewards samarbetspartner, deltagande i tävlingar eller andra programrelaterade aktiviteter en medlem kan göra. CashPoints på ett Familjekonto som intjänas av andra medlemmar räknas inte gentemot personliga bonusar, såsom Rewards, som ges till medlemmar baserat på deras aktivitet inom Norwegian Reward-programmet.

 

4. Åldersgräns

Norwegian Reward erbjuder möjligheten att öppna ett Familjekonto till alla Norwegian Reward-medlemmar. Medlemmar som inte har fyllt arton (18) år måste ha förälders/vårdnadshavares tillstånd innan de kan registrera sig för Norwegian Reward. Barn under tretton (13) år kan ha ett Norwegian Reward-medlemskap om barnets förälder eller vårdnadshavare skapar barnets profil och administrerar den e-post som är kopplad till Reward-profilen. Alla medlemmar kan tjäna CashPoints, inklusive spädbarn under två (2) år, förutsatt att medlemmens totala kostnaden för biljetten är över noll (0,-). 

 

5. Ändringar eller annullering av program eller villkor

Norwegian förbehåller sig rätten att när som helst ändra, upphäva eller avbryta programmet och/eller villkoren för Familjekontot helt eller delvis. Eventuella ändringar gjorda av Norwegian träder i kraft samtidigt som de meddelas, antingen genom att de nya villkoren publiceras på Norwegian Rewards webbplats eller genom att skicka meddelande till medlemmar via e-post. En medlems deltagande i programmet efter dagen av ett sådant meddelande anses som ett godkännande av sådana ändringar. Medlemmar bör regelbundet se över villkoren för Familjekonto för att säkerställa förtrogenhet med den mest aktuella versionen. Medlemmar kan se när versionen uppdaterades senast genom att kontrollera datumet för "Senast ändrad" längst ner i dessa villkor. Alla frågor eller tvister rörande programmet, inklusive och utan begränsning de som rör berättigande, deltagande, bedrägeri och missbruk, kommer att lösas av Norwegian enligt Norwegians eget gottfinnande.

Alla tvister, problem och frågor som rör konstruktion, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa Familjevillkor eller de rättigheter och skyldigheter för medlemmar och Norwegian i samband med programmet (vare sig till följd av avtal, skadeståndsgrundande händelse eller annat) tolkas i enlighet med norska lagar och förordningar. Parterna godkänner Asker och Bærum (Norge) tingsrätt som den exklusiva platsen för eventuella tvister som kan inträffa under eller till följd av detta avtal.

 

Senast ändrad: 12 januari 2018