Integritets-
policy

Inledning

Norwegian Air Shuttle ASA ("Norwegian”) lägger som registeransvarig stor vikt på att hanteringen av dina personuppgifter sker på ett tryggt och säkert sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen. Du hittar företagets adress längst ner i detta dokument.

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen norwegianreward.com ("webbplatsen") och för Norwegian Rewards andra distributionskanaler.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter som du lämnar till oss och som är nödvändiga för att genomföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig i enlighet med lagen, samt upplysningar om din användning av tjänsterna.

Vid behov kan det vara nödvändigt att överföra uppgifterna till Norwegians representationskontor, anknutna företag eller till agenter i Norge eller utlandet.

Dina personuppgifter kan även lämnas ut till andra vid lagstadgade tillfällen och när det är nödvändigt för att skydda Norwegian som företag, dess rättigheter, anställda, kunder eller allmänheten. Vid sådana tillfällen kommer utomstående endast få tillgång till precis den information som de behöver.

Norwegian samlar in vissa upplysningar om dina maskin- och programvaror. Denna information används för att driva tjänsten, upprätthålla tjänstens kvalitet samt för att tillhandahålla generell statistik över användning av webbplatsen.

Norwegian samlar också in information om vilka sidor kunderna besöker på webbplatsen. Dessa data om vilka sidor som besöks kan kopplas mot kundens personliga profil om kunden är inloggad eller genom att följa länkar i kommunikation från Norwegian. Norwegian gör detta för att bättre förstå kundernas behov och för att vidareutveckla och anpassa tjänsterna.

Dina personuppgifter kommer endast användas i andra syften eller bli utlämnade till andra när du samtycker till detta eller när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.

"Din profil"

Om du frivilligt väljer att registrera en personlig profil på webbplatsen norwegianreward.com och prenumerera på ett nyhetsbrev kan du själv se de personliga uppgifter som är lagrade i "din profil". Om du vill ändra eller ta bort personliga uppgifter måste du logga in på norwegian.com. Du kommer att bli ombedd att ange användarnamn och lösenord innan du får tillgång till dessa uppgifter.

Insyn

Du har rätt att kräva att få veta vilka av dina personuppgifter som är lagrade hos Norwegian. En sådan begäran om insyn kan läggas fram genom att du kontaktar oss i enlighet med beskrivningen nedan. De personuppgifter som är lagrade i "din profil" får du tillgång till genom att logga in i enlighet med beskrivningen ovan.

Borttagning

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter tas bort av Norwegian när det inte längre är nödvändigt för Norwegian att lagra dem om det inte är lagstadgat att Norwegian måste lagra uppgifterna. Norwegian kommer även på eget initiativ ta bort uppgifterna när de inte längre måste lagras.

En begäran om borttagning kan framställas genom att du kontaktar oss i enlighet med beskrivningen nedan.

Säkerhet för personuppgifter

Norwegian använder flera olika säkerhetstekniker för att skydda personuppgifterna mot oauktoriserad åtkomst, användning eller spridning. Vi lagrar till exempel de personuppgifter som du lämnar på servrar med begränsad åtkomst som står i övervakade lokaler. När vi överför känslig information (som personuppgifter) över internet skyddar vi den med hjälp av kryptering, bland annat SSL-protokoll (Secure Socket Layer).

Användning av cookies (informationskakor)

Vi använder oss av cookies (kakor) på norwegianreward.com. Cookies är data som levereras från norwegianreward.com och lagras lokalt på din dator (i din webbläsare). Vi använder dem i följande syften:

Nödvändiga funktioner på sidan

Webbplatsen använder cookies vid inloggning. Detta betyder att du inte kan logga in på webbplatsen om din webbläsare inte accepterar cookies. Vi använder även andra funktionella cookies som påverkar din upplevelse på webbplatsen.

Webbanalys och statistik

Webbplatsen använder cookies för att samla in ej personliga uppgifter om användarnas rörelser samt utföra tester och försök på användarbeteende. Detta gör vi för att ge en bättre användarupplevelse, identifiera preferenser, diagnostisera tekniska fel, analysera trender och förbättra webbplatsen. Till detta använder vi bland annat Google Analytics och Hotjar.

Riktad annonsering

Webbplatsen använder cookies för riktad annonsering på internet. Vi tillåter även tredjepartscookies från partner i Norwegian Reward. Detta gäller endast för partner som alltid är synliga i partneröversikten på norwegianreward.com. Syftet med detta är riktad annonsering från Norwegian Reward och våra partner. Vi använder bland annat Google Analytics/Adwords och DoubleClick för "Display Advertising" och "Remarketing". Om detta är något du vill välja bort kan du ändra dina inställningar på: https://www.google.com/settings/ads

Om du väljer att inte låta din webbläsare godkänna kakor från webbplatsen kommer du att se texten på skärmen, men tjänsten kommer inte vara anpassad efter dina behov och vissa funktioner kommer inte att fungera optimalt.

Kontakt

Om du vill kontakta oss för att få veta vilka av dina personuppgifter som finns lagrade hos oss, för att rätta till fel eller för att be om att uppgifter ska tas bort kan du kontakta oss via e-post eller skicka ett brev till adressen nedan med en kopia av giltig legitimation (körkort och/eller pass):

Norwegian Air Shuttle ASA
Postboks 115
1330 Fornebu
Norge

Giltighetstid och ändringsinformation

Denna integritetspolicy är giltig från och med den 17 juli 2017 och ersätter alla tidigare integritetspolicyer. Vi publicerar alltid den senast gällande policyn på våra hemsidor. Om vi gör ändringar publicerar vi en ändrad version med ett nytt giltighetsdatum.