”Säljare”: Norwegian Air Shuttle, org.nr 965 920 358 och adress Oksenøyveien 3, 1330 Fornebu, Norge. Säljarens huvudverksamhet är knuten till flygresor och för bolaget gäller offentliga regelverk för godkännande i enlighet med luftfartslagen.

”Köpare”: Den som betalar för presentkortet hos Norwegian Reward.

”Mottagare”: Den som Köparen väljer att ge bort presentkortet till, eventuellt Köparen själv om kortet inte ges bort.

1. Presentkortet kan användas för hel eller delvis betalning av flygbiljetter och andra relaterade tjänster hos flygbolaget Norwegian. Värdet på Presentkortet anges i Norwegian Rewards valuta, CashPoints. 1 CashPoint = 1 NOK (norsk krona).

2. Köparen av presentkortet kan fritt välja det belopp som Köparen önskar att presentkortet ska vara utställt på. Presentkortet betalas i sin helhet direkt före leverans och mejlas elektroniskt som ett bifogat PDF-dokument till Köparen. Köparen ansvarar själv för att vidarebefordra presentkortet elektroniskt till Mottagaren eller skriva ut det och ge utskriften till Mottagaren. Beloppet på presentkortet anges i antal CashPoints vilket motsvarar samma antal norska kronor. Ett presentkort på 1 000 CashPoints motsvarar sålunda 1 000 norska kronor. Du behöver inte vara medlem i Norwegian Reward för att köpa presentkort.

3. Mottagaren av presentkortet måste vara eller bli medlem i Norwegian Reward för att kunna lösa in presentkortet så att det kan användas för att köpa valfria flygbiljetter och andra relaterade tjänster hos Norwegian. Medlemskapet, som är gratis, kräver att du skapar en användarprofil. Mottagaren måste lösa in presentkortet hos Norwegian Reward (www.norwegianreward.com/redeem) för att få CashPoints tillgängliga i sin Norwegian-profil. För att kunna använda presentkortet och köpa flygbiljetter hos Norwegian måste Mottagaren därefter logga in på www.norwegian.com för att boka flygbiljetter via sin Norwegian-profil.

4. Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och poängen är giltiga innevarande år + 1 år från inköpstillfället.

5. Säljaren påtar sig inget ansvar för stulet, förlorat eller på annat sätt förkommet presentkort och ej heller för obehörig användning av presentkortet. Köparen ansvarar själv för att angiven e-postadress är korrekt och ansvarar även för att Mottagaren har en laglig rätt att använda presentkortet. Säljaren påtar sig inget ansvar i samband med presentkort som av olika orsaker inte kan nyttjas. Köparen är ansvarig för att göra Mottagaren uppmärksam på de villkor som gäller för presentkortet.

6. Köparen har inte ångerrätt vid köp av presentkort och Köparen samtycker till att detta avtal uppfylls från bägge parter så att reglerna om ångerrätt vid distansförsäljning av finansiella tjänster inte är tillämpliga.

7. Inga CashPoints intjänas vid köp av de tjänster som man väljer att betala med CashPoints hos Norwegian.

8. Köparen tjänar inga CashPoints vid köp av presentkort. Köparen kan inte använda CashPoints för att köpa presentkort.

9. För dessa avtalsvillkor gäller norsk lagstiftning och eventuella tvister ska avgöras vid Askers och Bærums tingsrätt. Vid eventuella reklamationer eller krav kopplade till de tjänster som Mottagaren har använt presentkortet till tillämpas de regler och tvistelösningar som gäller för sådana tjänster.

10. Norwegian förbehåller sig rätten att ändra villkoren för köp och användning av presentkort.

11. Presentkortet kan inte lösas in förrän 72 timmar efter inköp.

12. Dessa villkor regleras av norsk lag och eventuella tvister ska ställas inför Asker och Bærum Tingsrätt. Eventuella reklamationer eller fordringar som avser tjänster som mottagaren har använt presentkortet till, är med förbehåll för de regler och tvistlösning som är tillämpliga på sådana tjänster.

13. Norwegian har rätt att ändra villkoren för köp och använding av presentkort.